شرکت درسا کشت سپهر پیتون

  • نام پروژه : شرکت درسا کشت سپهر پیتون
  • نوع پروژه : asp.net
  • تکنولوژی : jquery ,java script ,html5,css3,...
  • >توضیحات :

    این وب سایت دارای cms اختصاصی قدرتمند که با asp.net  طراحی شده است ودر سال ۹۴ تحویل داده شداز تکنولوژی های هم چون jquery ,java script ,html5,css3,و….استفاده شده است

    مشاهده آنلاین پروژه مشاهده آفلاین پروژه
    برچسب ها: